Käsitteet
Prosentuaalinen frekvenssijakauma


Prosentuaalinen frekvenssijakauma ilmoittaa, kuinka monta prosenttia tapauksista kuuluu kuhunkin muuttujan luokkaan. Suomen Eduskunnassa demareilla on 27 %:n ja vihreillä 5.5 %:n edustus.

Aihealue

  • Menetelmäkäsitteet

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa oleva

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa