Käsitteet
Poliisin tietoon tullut rikos


Poliisiasiain tietojärjestelmään rikoksena talletettu asia.Määritelmää käyttävät tilastot

Aihealue

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa oleva

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa