Käsitteet
Kunnan/kuntayhtymän nettokäyttökustannukset


Nettokäyttökustannukset = käyttökustannukset - käyttötuototMääritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa oleva

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Lähikäsitteet


Jaa