Käsitteet
Myytäväksi aiottu tuotanto


Hyödyketilaston myytäväksi aiottu tuotanto sisältää toimipaikan kaiken myyntiä varten valmistetun kalenterivuoden tuotannon siitä riippumatta, onko tuotanto myyty vai varastoitu myöhempää myyntiä varten.Määritelmää käyttävät tilastot

Aihealue

Määritelmän voimassaoloaika

  • 1.1.1997 - 31.12.2006

Lähdeorganisaatio

  • EU

Jaa