Käsitteet
Muuttuja


Muuttuja on tilastotieteen keskeisiä käsitteitä, jolla viitataan johonkin mitattavan kohteen ominaisuuteen, joka vaihtelee yksiköstä tai mittauksesta toiseen, esim. pituus, paino, poliittinen kanta. Muuttujien arvot syntyvät erilaisten mittausoperaatioiden tuloksena. Arvojen vaihtelusta syntyy muuttujan jakauma. Jos x tarkoittaa suomalaisten miesten pituusmuuttujaa, sen arvo voi olla mikä tahansa 120-220 cm:n välillä, ja suurehkosta otoksesta saatu pituusjakauma on normaalijakauman kaltainen. Matemaattisessa tilastotieteessä käytetään termiä satunnaismuuttuja kuvaamaan muuttujan arvojen luonnetta satunnaisprosessin tai –funktion tuloksena. Muuttujat jaetaan karkeasti kahteen luokkaan diskreetteihin (eli epäjatkuviin) ja jatkuviin muuttujiin.Aihealue

 • Menetelmäkäsitteet

Määritelmän voimassaoloaika

 • Voimassa (31.12.2078) asti
 • Muuttuja on tilastotieteen keskeisiä käsitteitä, jolla viitataan johonkin mitattavan kohteen ominaisuuteen, esim. pituus, paino, poliittinen kanta. Muuttujien arvot syntyvät erilaisten mittausoperaatioiden tuloksena. Arvojen vaihtelusta syntyy muuttujan jakauma. Jos x tarkoittaa suomalaisten miesten pituusmuuttujaa, sen arvo voi olla mikä tahansa 120-220 cm:n välillä, ja suurehkosta otoksesta saatu pituusjakauma on Gaussin kellokäyrän kaltainen.  Määritelmän voimassaoloaika

  • 1.1.1900 - 8.10.2019

  Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

  Lähikäsitteet

Lähdeorganisaatio

 • Tilastokeskus

Jaa