Käsitteet
Lineaarinen


Muuttujien väliset lineaariset eli suoraviivaiset yhteydet tarkoittavat, että yhteydet voidaan esittää ensimmäisen asteen yhtälöinä. Monissa yhteiskuntatieteiden analyyseissa tehdään laskutoimitusten ja tulosten tulkinnan yksinkertaistamiseksi olettamus, että suoraviivaiset yhteydet kuvaavat todellisuutta riittävällä tarkkuudella.Aihealue

  • Menetelmäkäsitteet

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa