Käsitteet
Kotitaloustyötä tekevä


Kotitaloustyötä tekeviksi luetaan työvoiman ulkopuolella olevat omaa kotitalouttaan hoitavat henkilöt. Kotitaloustyöllä tarkoitetaan omassa kodissa ilman palkkaa tehtävää työtä esim. lasten hoito, ruoan valmistus tai siivous.Aihealue

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa oleva

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa