Käsitteet
Joukkovelkakirja


Joukkovelkakirjat kuuluvat pääomamarkkinavaateisiin (alkuperäinen maturiteetti yli 12 kuukautta), kuten obligaatiot (viitelainat/benchmark-lainat), debentuurit, joukkovelkakirjan muotoiset optiolainat, vaihtovelkakirjalainat, ikuiset lainat sekä muut pääomamarkkinavaateisiin kuuluvat joukkovelkakirjalainat.
Luottokannassa osakkeet, johdannaiset ja rahasto-osuudet eivät sisälly luottokantaan.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa oleva

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa