Käsitteet
Innovaatiotoiminta


Innovaatiotoiminnalla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, jotka tuottavat tai joiden tavoitteena on tuottaa uusia tai parannettuja tuotteita tai prosesseja eli innovaatioita.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

Lähdeorganisaatio

  • OECD

Jaa