Käsitteet
Iltatyö


Iltatyö on kello 18-23 välisenä aikana tehtävää työtä.Määritelmää käyttävät tilastot

Aihealue

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa oleva

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa