Käsitteet
Globaali tuotanto


Globaali tuotanto kattaa valmistuttamisen, välityskaupan ja tehtaattoman tuotannon.Aihealue

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa oleva

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa