Käsitteet
CRF-taulut


Kansallisessa kasvihuonekaasujen inventaariossa käytetty määrämuotoinen raportointitaulukko (common reporting format).Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa oleva

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Lähikäsitteet


Jaa