Käsitteet
Bioperäiset jätteet


Uusiutuviksi luettavat jätteet.Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa oleva

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Lähikäsitteet


Jaa