Begrepp
Underkoncern


En koncern vars moderbolag är dotterbolag i en annan koncern.Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa