Begrepp
Mellanmoderbolag


Ett företag som är dotterbolag till en koncern och samtidigt har en eller flera dotterbolag.Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa