Käsitteet
Aineet ja tarvikkeet -nimikkeistö


Teollisuuden hyödyketilastossa käytettävä Aineet ja tarvikkeet -nimikkeistö on laadittu Euroopan yhteisön CPA-tuoteluokituksen pohjalta, soveltaen sitä kansallisten tarpeiden täyttämiseksi. Neljä ensimmäistä numeroa kuvaa valmistavaa toimialaa (luokitus TOL2008, TOL2002 tai TOL95 riippuen tilastovuodesta). Koodin pituus vaihtelee 6-8 numeroon.Määritelmää käyttävät tilastot

Aihealue

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa