Uutisia 11.10.2021

Uudistettu opas perehdyttää tutkimusaineistojen etäkäyttöön  

Tutkimusaineistot etäkäytössä -opas on julkaistu sinulle, joka suunnittelet tutkimusta yritys- tai henkilötason tutkimusaineistoista tai haluat perehtyä tarkemmin aineistojen käyttöön. Oppaan avulla voit tutustua myös SISU-mikrosimulointimalliin.

Tilastointia varten kerättävää yksikkötason aineistoa on koottu tutkijoita varten Tilastokeskuksen tutkijapalveluihin. Tutkimusaineistoja on mahdollista saada käyttöön tieteelliseen tutkimukseen ja tilastollisiin selvityksiin. Opas antaa perusvalmiudet käyttöluvallisten tutkimusaineistojen tietoturvalliseen käyttöön etäkäyttöympäristössä. Sen avulla saa kokonaiskuvan etäkäytön juridisista periaatteista, tietosuojakysymyksistä, hakuprosessista ja sopimuskäytännöistä sekä etäkäytön hyvistä käytännöistä. Suositus on, että jokainen tutustuisi oppaaseen ennen yhteydenottoa tutkijapalveluihin.

Tutkijalle opas tarjoaa kattavan kuvauksen aineistojen piirteistä, käyttöä rajoittavista ominaisuuksista ja muista tutkimustyössä huomioitavista seikoista. Opas perehdyttää käyttäjän myös SISU-mikrosimulointimalliin ja sen käyttöön lainsäädännöllisten muutosten vaikutusten kuvaajana kotitalous- ja väestötasolla. Mallista on oppaassa tiivis kooste sen mahdollistamista laskennoista ja teknisestä toteutuksesta.

Tutkimusaineistot etäkäytössä -opas on osa viime vuoden joulukuussa käynnistynyttä uutta Tilastokeskuksen opassarjaa, joka on tarkoitettu kaikille tilastoista ja tilastotiedosta kiinnostuneille. Oppaat ovat avoimia ja maksuttomia.

Tutustu Tutkimusaineistot etäkäytössä -oppaaseen