Uutisia 16.1.2017

Tilastokeskus tutkii aikuisten opiskelua

Tilastokeskus kerää parhaillaan aikuiskoulutustutkimuksen avulla tietoja suomalaisten aikuisten koulutuksesta ja oppimisesta. Tutkimuksessa selvitetään muun muassa koulutuksen laajuutta, koulutustarpeita sekä mielipiteitä koulutuksesta yleensä.

”Olemme kiinnostuneita kaikesta ammatillisesta tai vapaa-aikaan ja harrastuksiin liittyvästä opiskelusta”, sanoo Tilastokeskuksen yliaktuaari Helena Niemi.

”Aina ei ole mahdollista opiskella tai opiskelu ei ole ajankohtaista juuri nyt. Myös tämä tieto on yhtä tärkeää saada mukaan tuloksiin”, Niemi muistuttaa.

Kyselytutkimus toteutetaan tammi-kesäkuun 2017 aikana, ja siihen on poimittu runsaat 6 000 iältään 18–69-vuotiasta suomalaista. Jokainen otokseen valittu edustaa tutkimuksessa noin 500 suomalaista eikä häntä voi korvata toisella henkilöllä.

Kyselyyn voi vastata verkossa tai, mikäli verkossa vastaaminen ei ole mahdollista, Tilastokeskuksen haastattelijan tekemässä haastattelussa. Kaikki tiedot käsitellään luottamuksellisesti eikä yksittäisen vastaajan tietoja voi erottaa tilastoina julkaistuista tuloksista.

Koulutus on Suomen kilpailuvaltti

Koulutus on Suomen keskeinen kilpailuvaltti. Siksi on tärkeää, että tieto suomalaisten saamasta aikuiskoulutuksesta ja koulutuskokemuksista perustuu tutkimustuloksiin. Tietoa tarvitaan esimerkiksi koulutuspolitiikan suunnittelun ja päätöksenteon pohjaksi.

”Aikuiskoulutustutkimus tehdään noin 30 Euroopan maassa, jolloin aiheesta saadaan myös kansainvälisesti vertailukelpoista tietoa”, sanoo Tilastokeskuksen yliaktuaari Timo Ruuskanen.

Suomessa tutkimus toteutetaan Tilastokeskuksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteishankkeena. Aikuiskoulutustutkimusta on tehty Suomessa vuodesta 1980 lähtien noin viiden vuoden välein.

Ensimmäiset tutkimustulokset julkaistaan Tilastokeskuksen verkkosivuilla vuonna 2018.

Lisätietoa: yliaktuaari Helena Niemi p. 029 551 2488, yliaktuaari Timo Ruuskanen p. 029 551 3620

Aikuiskoulutustutkimuksen tiedonkeruun kuvaus

Aikuiskoulutustutkimuksen tilastosivut

Jaa