Nyheter 22.12.2021

Tidtabellerna för statistiska offentliggöranden i början av år 2022 har publicerats

I Statistikcentralens publiceringskalender finns nu uppgifter om statistik som publiceras under januari–februari år 2022. Uppgifter om offentliggörandena under resten av året publiceras i januari.

Under våren kommer vi att förnya publiceringskalendern på vår webbplats. Därför har uppgifterna för hela året inte förts in i den nuvarande kalendern.

Det kan dock bli ändringar i publiceringstiderna. Vi uppdaterar eventuella ändringar i publiceringskalendern och filen med publikationstider.

Bekanta dig med publiceringskalendern

Förfrågningar: viestinta@stat.fi