Nyheter 3.7.2017

Statistikcentralens generaldirektör ordförande för Europeiska statistikkonferensen CES

Generaldirektör Marjo Bruun valdes 21.6.2017 till ordförande för Europeiska statistikkonferensen (CES) och dess styrelse. Bruuns mandatperiod löper till juni 2019.

Europeiska statistikkonferensen CES (Conference of European Statisticians) är ett samarbetsorgan inom statistikbranschen som är underställd FN:s ekonomiska kommission för Europa (UNECE). Statistikkonferensen som grundades år 1953 är också ett av de äldsta internationella samarbetsorganen inom statistikbranschen. I verksamheten deltar mer än 60 länder och internationella organisationer.

Europeiska statistikkonferensen har till uppgift att koordinera samarbetet inom statistikbranschen, utveckla rekommendationer för statistiska metoder, effektivera utvecklingen av nationell statistik samt sammanställa och distribuera internationellt jämförbar statistisk information.

Statistikkonferensens verksamhet styrs av dess styrelse som består av generaldirektörer från åtta statistikbyråer samt sex representanter för internationella organisationer.

Mera information om CES

Dela