Uutisia 25.5.2021

Opettaja – innosta oppilaasi tilastoihin!  


Luotettavan tiedon tunnistaminen ja tiedon kriittinen arviointi ovat keskeisiä kansalais- ja työelämätaitoja. Näitä taitoja tarvitsevat nykyisin myös koululaiset ja opiskelijat internetissä ja sosiaalisen median kanavissa seikkaillessaan. Mitä varhemmin lapsi oppii kyseenalaistamaan ja arvioimaan tiedon paikkansapitävyyttä, sen vankemmalle pohjalle tilastojen lukutaito rakentuu.   

Opettajan tilasto-opas tarjoaa monipuolisen tietopaketin tilastotiedon hyödyntämisestä opetuksessa. Runsaiden esimerkkien avulla se pyrkii kertomaan tilastotiedon yhteiskunnallisesta merkityksestä. Materiaalivinkkien ohella tilastoilmiöihin oppilaat voi tutustuttaa videoiden ja podcastien avulla, mutta myös osallistumalla tilastokilpailuihin.

Oppaaseen on koottu aihealueittain eri oppiaineiden opetusta tukevia sisältöjä ja vinkkejä tilastotiedon lähteistä. Tilastoaiheisia sisältöjä on helppo yhdistellä joustavasti eri oppituntien välillä. Oppaan loppuun koottujen tehtävien avulla oppilaat voivat testata oppimaansa. Nyt julkaistavaan versioon sisältyy vain muutamia harjoituksia, mutta lisää on tulossa tämän vuoden aikana.

Suomenkielisen materiaalin lisäksi opas sisältää linkkejä englannin- ja ruotsinkielisille sivustoille, jossa tilastotietoon perehdytään pelien ja erilaisten tehtävien avulla.   

Opettajan tilasto-opas on osa viime vuoden joulukuussa käynnistynyttä uutta Tilastokeskuksen opassarjaa, joka on tarkoitettu opettajille, opetustyössä toimiville sekä kaikille tilastoista ja tilastotiedosta kiinnostuneille. Oppaat ovat avoimia ja maksuttomia.  

Opettajan tilasto-opas