Nyheter 3.3.2017

Läroanstalterna har uppdaterats i gränssnittet

Statistikcentralen har uppdaterat sina fritt tillgängliga geodatamaterial. Läroanstalterna för år 2016 har uppdaterats i gränssnittet för GIS-tjänster.

I och med uppdateringen publiceras läroanstalternas namn och belägenhet som har tagits ut ur Statistikcentralens läroanstaltsregister.

Materialen kan studeras i geodatafönstrets kartfönster. Gränssnittstjänsten kan också användas direkt i egna applikationer. Mera information om tjänsten och anvisningar om hur materialet tas i bruk finns på Statistikcentralens sidor för Gränssnittstjänster.

En beskrivning av materialet och tjänsterna finns att få på finska, svenska och engelska i geodataregistret.

Statistikcentralen, öppen data och gränssnitt

Förfrågningar:
Tuuli Pihlajamaa (servicegränssnitt för geografisk information) 029 5512979,
inspire@stat.fi

 

Dela