Nyheter 18.10.2017

Kvinnor och män i Europa – ett statistiskt perspektiv

Det finns skillnader mellan hur kvinnor och män i Europa lever, men det finns också skillnader mellan olika länder. Eurostats nya digitala publikation Kvinnor och män i Europa – ett statistiskt perspektiv jämför kvinnor och män utifrån livshändelser.

Publikationens syfte är att med hjälp av statistik visa hur lika eller olika livet är för kvinnor och män i Europa. Publikationen innehåller tre kapitel:

  • Leva, växa upp, åldras
  • Utbilda sig, arbeta, tjäna pengar
  • Äta, shoppa, surfa, umgås

Den digitala publikationen presenterar statistisk information med hjälp av korta texter, infografik och interaktiva visualiseringar. Läsarna kan också testa sina kunskaper i en frågelek.

Publikationen är framtagen av europeiska statistikbyrån Eurostat i samarbete med statistikbyråerna i EU- och EFTA-länderna. Kvinnor och män i Europa – ett statistiskt perspektiv publiceras inför den europeiska statistikdagen som firas 20.10. Publikationen utkommer på sammanlagt 24 språk, också på svenska.

Bekanta dig med publikationen:
Kvinnor och män i Europa – ett statistiskt perspektiv

Dela