Uutisia 20.12.2021

Kunnat panostavat kirjastotoimeen

Kuntien kulttuuritoimen nettokustannukset olivat vuonna 2020 keskimäärin noin 148 euroa henkilöä kohti. Eniten kunnilla kului kirjastotoimeen, 59 euroa.

Museo- ja näyttelytoimen nettokustannus asukasta kohti oli 23 euroa.  Sekä teatteri-, tanssi- ja sirkustoiminnan, musiikin että taiteen perusopetuksen kustannukset olivat yhtä suuret, keskimäärin 13 euroa asukasta kohti. Muun kulttuuritoimen osuus oli keskimäärin 26 euroa asukasta kohti: tämä sisältää orkestereiden, bändien, oopperan ja kuorojen nettokustannukset sekä esitykset ja avustukset.

Kuntien kulttuuritoimen nettokustannukset tehtävittäin vuonna 2020

 Kuvion sisältö löytyy tekstistä.
Lähde: Tilastokeskus, Kulttuuri

Kymmenen suurimman kunnan osuus musiikkitoiminnan nettokustannuksista koko maassa oli viime vuonna 77 prosenttia. Suurten kuntien osuus teatteri-, tanssi- ja sirkustoiminnan kokonaisnettokustannuksista oli puolestaan noin 55 prosenttia ja museo- ja näyttelytoiminnan nettokuluista noin 64 prosenttia. Taiteen perusopetuksessa suurten kuntien osuus kokonaiskustannuksista oli pienin, 24 prosenttia.

Tampere käytti kulttuurialaan eniten rahaa asukasta kohden, 226 euroa, ja Vantaa vähiten, 110 euroa.  

Kymmenen suurimman kunnan kulttuurialan nettokustannukset asukasta kohden vuonna 2020

Pylväskuviossa esitetään kymmenen suurimman kunnan kulttuuritoimen nettokustannukset vuonna 2020. Tampereen nettokustannukset olivat 226, Lahden 224, Turun 211, Helsingin 199, Espoon 188, Kuopion 186, Jyväskylän 173, Porin 164, Oulun 150 ja Vantaan 110 euroa asukasta kohti.
Lähde: Tilastokeskus, Kulttuuri

Kulttuuritilaston taulukkopalvelua päivitetty

Tilastokeskuksen kulttuuritilastolliseen taulukkopalveluun on lisätty uusia päivityksiä. Taulukkopalvelun taulukoita päivitetään neljästi vuodessa, ja niiden yhteydessä julkaistaan analyysiartikkeleita.

Taulukkopalveluun on päivitetty kulttuuriperintöä, arkkitehtuuria ja kulttuurimatkailua käsittelevä katsaus, kansainvälinen katsaus sekä kulttuurin yksityistä ja julkista tukea koskeva katsaus, joka sisältää maakunnittaista tilastotietoa kulttuurin eri osa-alueilta. Lisäksi useita taulukkopalvelun Excel-taulukoita on päivitetty niiden lähdeaineistojen päivittyessä.

Tietokantataulukoista on päivitetty taulukko Kulttuuriperintö, taiteenalat sekä kulttuurin talous, koulutus, työvoima ja yritystoiminta alueittain, 2000–2021.

 

Kulttuuriperintöä, arkkitehtuuria ja kulttuurimatkailua käsittelevä katsaus (pdf)
Kansainvälinen katsaus (pdf)
Kulttuurin yksityistä ja julkista tukea koskeva katsaus (pdf)

Kulttuuritilasto

Lisätietoja: Jukka Ekholm 029 551 3370, Kaisa Weckström 029 551 2348, etunimi.sukunimi@tilastokeskus.fi