Nyheter 9.2.2022

Förändringar i ekonomin kräver en revidering av näringsgrensindelningen

Statistikcentralen bereder för närvarande en revidering av näringsgrensindelningen. Den nya näringsgrensindelningen införs i statistiken och i de nationella systemen stegvis fr.o.m. år 2025.

Näringsgrensindelningen är ett centralt redskap i statistikföringen: den används i datainsamlingarna för företagsstatistik och ekonomisk statistik, där uppgifterna inom många statistikgrenar publiceras efter näringsgren. Näringsgrensindelningen möjliggör också internationella jämförelser av företagsuppgifter och ekonomiska uppgifter.

Näringsgrensindelningen används dessutom i många nationella system, såsom i system för beskattning och försäkring samt t.ex. i lagstiftningen. Finlands nuvarande näringsgrensindelning togs i bruk år 2008.

”Näringsgrensindelningen är ett verktyg för att beskriva ekonomin och samhället och den bör bevara sin exakthet över tid. Näringsgrensindelningen revideras för att den ska kunna beakta förändringar i ekonomin, såsom teknologiska förändringar, uppkomsten av ny slags ekonomisk verksamhet och företagens globaliseringsutveckling”, förklarar projektchef Mirva Mansikkamäki.  

Finlands näringsgrensindelning har härletts ur FN:s och EU:s näringsgrensindelningar. En EU-förordning binder Statistikcentralen att i egenskap av statistikmyndighet använda den gemensamma indelningen. För att den nationella indelningen och de internationella indelningarna ska vara jämförbara måste revideringarna genomföras samtidigt i FN, Europa och Finland.

Presentation av näringsgrensindelningens revidering

Förfrågningar: Mirva Mansikkamäki, projektchef, tfn 029 551 3430,
Mari Rantanen, överaktuarie, tfn 029 551 2451, förnamn.efternamn@stat.fi