Nyheter 15.12.2017

Digitaliseringen av arkiven går med fart

Antalet digitaliserade material i statens arkivverk översteg 47 miljoner år 2016, och i slutet av år 2017 nådde man redan upp till 52 miljoner enligt Riksarkivet. Mängden har nästan fördubblats på drygt tre år.

Samtidigt som antalet digitaliserade material har ökat, har forskarbesöken och beställningarna av dokument blivit allt färre. År 2010 uppgick forskarbesöken till över 52 000, men år 2016 bara till 32 000. Under samma tid minskade beställningarna av dokument från 89 000 till 71 000.

Också det fysiska materialet i arkiven ökar ytterligare. År 2016 fanns det i arkiven vid statens arkivverk över 217 000 meter dokumentmaterial, dubbelt mer än år 2004. Mängden kartor och ritningar samt antalet arkivfilmer ökar också, medan läsfilmerna har försvunnit i och med digitaliseringen.

Statens arkivverk omfattar Riksarkivet samt sju landskapsarkiv. Dessutom verkar Ålands landskapsarkiv som arkiv inom landskapsförvaltningen på Åland. Vid sidan av statens arkivverk har Finland 11 privata arkiv som får statsbidrag.

Den kulturstatistiska tabelltjänsten har uppdaterats

Uppgifterna har tagits ut ur Statistikcentralens kulturstatistiska tabelltjänst. Tabellerna i tjänsten uppdateras fyra gånger om året och i samband med det publiceras analysartiklar. En del av tabellerna och artiklarna har nu uppdaterats. Tabellerna finns huvudsakligen på finska och engelska, artiklarna på finska. 

Tabelltjänsten

Tabell: Material på statens arkivverk 1999-2016

Kulturstatistikens ingångssida

Förfrågningar: Jukka Ekholm 029 551 3370, Kaisa Weckström 029 551 2348, förnamn.efternamn@stat.fi

Dela