Uutisia 17.12.2021

Digitalisaatio avaa uusia mahdollisuuksia tilastotuotantoon

Yhteiskunnan muuttuessa myös tilastojen tulee vastata käyttäjien muuttuviin tietotarpeisiin. Digitalisaatio tuo tilastojen tuottajille uusia mahdollisuuksia tilastojen nopeuttamiselle ja entistä tarkemmille tiedoille. Tilasto-ohjelma 2022–2025 kokoaa yhteen Suomen tilastotuotannon uudistuksia ja pidemmän aikavälin kehittämistavoitteita.

Tilastovalikoima laajenee lähivuosina merkittävästi uusien EU-asetusten myötä. Esimerkiksi yritystilastoissa laajennetaan palvelualan tilastoja ja lisätään globalisaatiota kuvaavia tilastoja. Ympäristö-, energia- ja päästötilastoinnin alueella kehitetään uusia tilastoja kuvaamaan uusiutuvaa energiaa ja uusia polttoaineita sekä rakennuksiin integroituja energiaratkaisuja.

Tilastotuotantoa uudistetaan myös kotimaisia tietotarpeita varten. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen myötä hyvinvointialuetason tietoja lisätään väestö-, työmarkkina- ja kansantalouden tilinpidon tilastoihin. Lisäksi tuotetaan uutta tietoa esimerkiksi liikenteen murroksesta, kiertotaloudesta, kasvuyrityksistä, luomutuotannosta, maahanmuutosta, lapsistrategiasta ja tasa-arvosta.  

Tilastojen uudistamisessa hyödynnetään uusia tietoaineistoja sekä uusia tiedonkeruutapoja ja tilastointimenetelmiä. Tavoitteena on hyödyntää yhä enemmän muiden organisaatioiden toiminnassa syntyviä tietoaineistoja. Tällaisia tietosisältöjä ovat kehittyvät hallinnolliset aineistot kuten tulorekisteri ja opetusalan rekisterit ja toisaalta yksityisen sektorin aineistot kuten kassapääteaineistot sekä verkkoharavoinnilla hankittavat aineistot.

Tilasto-ohjelma kattaa kaikki Tilastokeskuksen tuottamat tilastot ja palvelut sekä muiden tilastontuottajien eli Tullin, Luonnonvarakeskuksen, Maahanmuuttoviraston, Työterveyslaitoksen sekä Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen Euroopan tilasto-ohjelmaan kuuluvat tilastot.

Tilasto-ohjelma Tilastokeskuksen verkkosivuilla

Lisätietoja: tilastopäällikkö Reetta Moilanen p. 029 551 2709