Nyheter 20.10.2017

Den första europeiska statistikolympiaden för unga

Anmälan till den europeiska statistikolympiadens finländska tävling börjar på den europeiska statistikdagen 20.10.2017. Syftet med tävlingen som anordnas för första gången är att väcka intresse för statistisk information hos eleverna och utmana dem att tillämpa sitt statistiska kunnande i praktiken. I och med tävlingen får lärarna samtidigt tillgång till nya undervisningsverktyg. 

Tävlingen har två deltagarkategorier: högstadiet och gymnasiet samt yrkesläroanstalter.

De nationella vinnarna tävlar i den europeiska finalen

Statistikolympiaden kommer ursprungligen från Spanien, där den nationella statistikbyrån anordnat tävlingar med framgång. För koordineringen av den europeiska statistikolympiaden svarar Europeiska statistikbyrån Eurostat. Arrangör i Finland är Statistikcentralen.

I tävlingen deltar 12 europeiska länder. Vinnarna i de nationella tävlingarna går vidare till den europeiska finalen, till vilken eleverna gör en två minuter lång video med temat: ”Varför är den officiella statistikinformationen viktig i vårt samhälle?” De internationella vinnarna prisbelönas under Q2018-konferensen (European Conference on Quality in Official Statistics) i Polen i juni 2018.

Från flervalsuppgifter till statistikundersökning

Den tvådelade nationella tävlingen startar i januari. Det är möjligt att delta ensam eller i lag på 2–3 personer. Läraren anmäler eleverna till tävlingen och övervakar elevernas arbete. Alla tävlingsuppgifter utförs på dator och därför är det enkelt att delta från den egna skolan.

Det första skedet har flervalsfrågor, som testar statistiska baskunskaper, tolkning av statistik och datasökning. De som går vidare genomför en liten statistikundersökning på basis av det material som de får.

Vinnarna i den nationella tävlingen tillkännages 6.4.2018 och de får ta emot penning- och sakpris vid Statistikcentralen.

Tävlingens olika skeden

  1. Läraren anmäler elevgrupperna till tävlingen på Statistikcentralens webbplats senast 31.1.2018. Anmäl dig nu! (stat.fi/statistikolympiaden)
  2. 1.2–21.3.2018.
  3. Vinnarna i Finland tillkännages 6.4.2018.
  4. Den internationella tävlingen 9.4–4.5.2018
  5. De internationella vinnarna tillkännages 23.5.2018
  6. Prisgala i Polen 27–28.6.2018

Mera information:
På Statistikcentralens webbplats: stat.fi/statistikolympiaden
I tävlingens Facebook-grupp: facebook.com/groups/tilastoolympialaiset1

Förfrågningar:
Tävlingskoordinator Jasmin Mäki, tfn 029 551 3509, kontaktperson för läroanstalterna Jaana Kesti, tfn 029 551 2267, e-post: förnamn.efternamn@stat.fi.

Dela