Uutisia 2.12.2021

Antti Suvanto, Seija Ilmakunnas ja Vesa Vihriälä palkittu Eino H. Laurila -kansantulomitalilla

Vuoden 2021 Eino H. Laurila -kansantulomitali on myönnetty valtiotieteen tohtori Antti Suvannolle, valtiotieteen tohtori Seija Ilmakunnakselle sekä valtiotieteen tohtori Vesa Vihriälälle. Mitalit myönnetään tunnustuksena heidän aktiivisesta työstään kansantalouden tilinpidon analyyttisen käytön ja sen soveltamisen edistämisestä.

Valtiotieteen tohtori Antti Suvannon työura alkoi tutkijana Helsingin yliopistossa ja Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksessa ennen ekonomistin tehtäviä OECD:ssä ja Suomen säästöpankkiliitossa. Suvanto teki pitkän uran myös Suomen Pankissa toimien viimeksi vuodet 2012-2016 johtokunnan neuvonantajana. Uransa aikana hän on myös tehnyt lukuisia tutkimusvierailuja ulkomaisiin yliopistoihin ja opettaa edelleen kotimaisissa yliopistoissa erityisalana rahoituspolitiikka. Pitkän työuransa aikana Suvanto on käyttänyt kansantalouden tilinpidon laskentakehikkoa laajasti talouden ja rahapolitiikan analysoinnissa ja valmistelussa.

Suvanto on toiminut myös lukuisissa työryhmissä ja komiteoissa; näistä voidaan mainita Euroopan keskuspankin Monetary Policy Committee sekä OECD:n ja EU:n Economic Policy komiteat. Lisäksi hän on toiminut asiantuntijana lukuisissa eri ministeriöiden asettamissa työryhmissä. Suvanto toimi useita vuosia Kansantaloudellisen yhdistyksen johtokunnassa ja puheenjohtajana sekä pitkään lausunnonantajana useissa ulkomaisissa tieteellisissä aikakauskirjoissa.

Valtiotieteiden tohtori Seija Ilmakunnas on toiminut useissa taloustutkimuslaitoksissa tutkijana ja myöhemmin tutkimuksen johtotehtävissä, muun muassa VATT:n ylijohtajana. Palkansaajien tutkimuslaitoksen johtajana Ilmakunnas oli vuoteen 2018 saakka. Nykyisin hän toimii työelämäprofessorina Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa. Työuransa aikana Ilmakunnas on käyttänyt kansantalouden tilinpidon kehikkoa laajasti erityisesti ennustetoimessa, työmarkkinoiden ja julkisen talouden analysoinnissa ja yleisemmin johtamiensa tutkimuslaitosten työssä.

Ilmakunnas on toiminut lukuisissa asiantuntijatehtävissä, muun muassa talousneuvoston ja eri ministeriöiden asettamissa työryhmissä, Kansantaloudellisen yhdistyksen esimiehenä, Tilastokeskuksen neuvottelukunnassa ja on myös parhaillaan Talouspolitiikan arviointineuvoston jäsen. Hänen kansainväliset julkaisunsa ovat käsitelleet työn tarjontaa, työmarkkinasiirtymiä, työpaikkojen diversiteettiä ja eläkejärjestelmän kannusteita. Kotimaiset artikkelit ovat lisäksi käsitelleet muun muassa talouskehitystä, talouspolitiikkaa, julkista taloutta, sosiaaliturvaa ja hyvinvointivaltion toimintaa.

Valtiotieteen tohtori Vesa Vihriälä on työskennellyt eri tehtävissä Suomen Pankissa ja useissa taloustutkimuslaitoksissa, muun muassa Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen ja Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen toimitusjohtajana. Lisäksi hän toimi useita vuosia valtioneuvoston kansliassa talousneuvoston sihteeristön päällikkönä. OECD:ssä hän työskenteli 90-luvun vaihteessa, ja myöhemmin Euroopan komissiossa varapuheenjohtajan neuvonantajana. Nykyisin hän toimii työelämäprofessorina Helsingin yliopistossa. Työuransa aikana Vihriälä on hyödyntänyt kansantalouden tilinpidon kehikkoa laajasti talouden analysoinnissa ja yleisemmin johtamiensa tutkimuslaitosten työssä.

Vihriälä on toiminut lukuisissa asiantuntijatehtävissä ja työryhmissä ja on parhaillaan muun muassa Finanssivalvonnan johtokunnan jäsen. Hän on julkaissut laajasti niin kansainvälisissä kuin kotimaisissa julkaisuissa erityisesti ajankohtaisista talouspoliittisista aiheista.

Eino H. Laurila -kansantulomitali on tunnustus merkittävästä työstä kansantaloudellisen tutkimuksen ja etenkin kansantalouden kuvausjärjestelmien kehittämisen, soveltamisen ja tunnettuuden hyväksi. Mitalilla halutaan myös edistää kansantaloudellisen tutkimuksen ja käytännön tilastotyön vuorovaikutusta. Mitalin jaosta päättävät Ekonomiska Samfundet i Finland, Suomen Tilastoseura, Taloustieteellinen Yhdistys, Tilastokeskus ja Yrjö Jahnssonin Säätiö. Ensimmäisen mitalin sai vuonna 1993 professori Eino H. Laurila mittavasta työstään Suomen kansantalouden tilinpidon kehittäjänä.

Lisätietoja: Kehittämispäällikkö Tuomas Rothovius, Tilastokeskus, p. 029 551 3360, etunimi.sukunimi@stat.fi