Uutisia 13.6.2017

Aluetietoa Suomesta

Yli 20 000 asukkaan kunnista suhteellisesti eniten muuttovoittoa sai viime vuonna Vantaa, 16,7 promillea. Eniten väestöään menetti Raahe, 6,3 promillea. Tiedot löytyvät Tilastokeskuksen tuoreesta julkaisusta Kuntakatsaus 2017 – Suomi-tietoa alueittain.

Kun kaikkia Suomen kuntia tarkastellaan kolmen viimeisen vuoden muuttojen keskiarvotiedolla, suurin voittaja oli Varsinais-Suomessa sijaitseva Kustavi, joka sai muuttovoittoa 21,7 promillea. Suurin häviäjä oli Ahvenanmaalla sijaitseva Lumparland, jonka muuttotappio oli 24,9 promillea. Tiedot kuvaavat kokonaismuuttoa, joka huomioi kansainvälisen ja Suomen sisäisen muuton.

Muuttotase kunnittain 2014–2016

Poimintoja Kuntakatsauksen sisällöstä

  • Kuntien keskimääräinen asukasluku oli 31.12.2016 hieman alle 17 700 asukasta.
  • Alle 2 000 asukkaan kuntia on 44 ja niiden yhteenlaskettu asukasluku oli vuoden 2016 lopussa 54 765.
  • Yli 100 000 asukkaan kunnissa (Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu, Turku, Jyväskylä, Lahti ja Kuopio) asui 2,1 miljoonaa ihmistä eli 38,6 prosenttia suomalaisista.
  • Väkiluku kasvoi vuoden 2016 aikana koko maassa 0,3 prosenttia. Maakunnittain Uudenmaan asukasluku on kasvanut suhteellisesti eniten sekä vuonna 2016 (1,1 %) että vuodesta 2011 (5,8 %). Etelä-Savon väkimäärä väheni eniten vuonna 2016, mutta vuosina 2011–2016 asukasluku vähentyi eniten Kainuussa.
  • Kunnissa väkiluvun muutos vaihteli vuonna 2016 Valtimon ja Rääkkylän -3,4 prosentin ja Finströmin 2,9 prosentin välillä.
  • Joka kuudes Suomen asunnoista on rakennettu vuonna 2000 tai sen jälkeen. Maakunnittain uusien asuntojen osuus on suurin Uudellamaalla ja pienin Kainuussa. Kunnista uusia asuinrakennuksia on eniten Limingassa, Pirkkalassa ja Kempeleessä, yli 42 prosenttia, ja vähiten Kemijärvellä ja Pellossa, alle 2,5 prosenttia.
  • Suomalaisilla oli asumispinta-alaa henkilöä kohden keskimäärin 40,3 neliömetriä vuonna 2016. Vähiten alaa oli Helsingissä, 34 neliötä/henkilö, ja eniten Sottungassa, 56,3 neliötä/henkilö.
  • Asuntokuntien keskikoko oli koko maassa 2,03 henkilöä. Asuntokunnat olivat keskimääräistä pienempiä isoissa kaupungeissa. Suurimmat asuntokunnat olivat maakunnittain Keski-Pohjanmaalla (2,3 henkilöä) ja kunnittain Luodossa (3,2 henkilöä).

Tutustu Kuntakatsaukseen

Tilastokeskuksen Kuntakatsaus 2017 -julkaisu on aluetiedon käsikirja päättäjille ja alueellisille toimijoille. Se tarjoaa laajan alueellisen katsauksen karttoina ja kuvioina.

Katsaus kokoaa keskeisimmät kunnittaiset ja maakunnittaiset tilastotiedot teemoittain, jolloin alueittaiset erot on helppo havaita yhdellä silmäyksellä. Katsauksen teemoja ovat muun muassa julkinen talous, koulutus, sosiaaliturva, työmarkkinat ja yritykset.

Kuntakatsaus 2017 – Suomi-tietoa alueittain. Tilastokeskus. 200 sivua, hinta 59 euroa (toimitusmaksu 8,90 e).
Julkaisu on tilattavissa
Editan verkkokirjakaupasta tai Edita Publishing Oy:n asiakaspalvelusta 020 450 05.

Lisätietoja Leena Aulaskari 029 551 6372