Yliopistot

Yliopistot-tietokannan taulukkosisällöt kuvaavat valmistuneiden sijoittumista.
Kirjaudu tietokantaan

Taulukko- ja muuttujaluettelo

Yliopistot, esimerkkinä vuosi 2018

Tietokannassa on tietoa vuosilta 2000–2018. Vuonna 2021 tietokantaan päivitetään vuoden 2019 tietoja. Ohessa on esimerkkinä vuoden 2018 taulukko- ja muuttujaluettelo.

 

YLI1A18. Vuosina 2014-2018 suoritetut korkeakoulututkinnot koulutusaloittain ja tutkinnoittain

 • Oppilaitos: Oppilaitokset yhteensä, Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, ..., Åbo Akademi (15)
 • Koulutusala: Koulutusalat yhteensä, 01 Kasvatusalat, 02 Humanistiset ja taidealat, 03 Yhteiskunnalliset alat, ..., 10 Palvelualat (11)
 • Tutkinto: Tutkinnot yhteensä, 612101 Kasvatust. kand. (alempi), lastentarhanopettaja, 612102 Kasvatust. kand. (alempi), luokanopettaja (ei opettajankelpoisuutta), 612103 Kasvatust. kand. (alempi), erityisopettaja (ei opettajankelpoisuutta), ..., 885301 Fil. toht., liikuntatiede (452)
 • Suoritusvuosi: 2014 - 2018 yhteensä, 2014, 2015, 2016, ..., 2018 (6)
 • Koulutusaste: Koulutusasteet yhteensä, 63 Alempi korkeakoulututkinto, 72 Ylempi korkeakoulututkinto, 73 Lääkärien erikoistumiskoulutus, ..., 82 Tohtorintutkinto (6)
 • Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)

YLI1B18e. Yliopistotutkinnon 2014 - 2018 suorittaneiden pääasiallinen toiminta vuonna 2018. (Huom! Taulukon lukuja ei voi summata salauksen vuoksi)

 • Oppilaitos: Koko maa yhteensä, Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, ..., Åbo Akademi (15)
 • Suoritusvuosi: 2014 - 2018 yhteensä, 2014, 2015, 2016, ..., 2018 (6)
 • Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
 • Koulutusaste: Koulutusaste yhteensä, 63 Alempi korkeakoulututkinto, 72 Ylempi korkeakoulututkinto, 73 Lääkärien erikoistumiskoulutus, ..., 82 Tohtorintutkinto (6)
 • Tutkinto: Tutkinnot yhteensä, 01 Kasvatusalat, 612101 Kasvatust. kand. (alempi), lastentarhanopettaja, 612102 Kasvatust. kand. (alempi), luokanopettaja (ei opettajankelpoisuutta), ..., 885301 Fil. toht., liikuntatiede (458)
 • Pääasiallinen toiminta: Yhteensä, Suomessa asuvat, Työlliset, Työttömät, ..., Maastamuuttaneet (9)

YLI1C18e. Yliopistotutkinnon 2014 - 2018 suorittaneiden jatko-opinnot tavoitetutkinnon ja koulutusalan mukaan vuonna 2018

 • Oppilaitos: Koko maa yhteensä, Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, ..., Åbo Akademi (15)
 • Suoritusvuosi: 2014 - 2018 yhteensä, 2014, 2015, 2016, ..., 2018 (6)
 • Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
 • Koulutusaste: Koulutusaste yhteensä, 63 Alempi korkeakoulututkinto, 72 Ylempi korkeakoulututkinto, 73 Lääkärien erikoistumiskoulutus, ..., 82 Tohtorintutkinto (6)
 • Koulutus- ja opintoala: Tutkinnot yhteensä, 01 Kasvatusalat, 011 Kasvatusalat, 02 Humanistiset ja taidealat, ..., 101 Henkilökohtaiset palvelut (34)
 • Jatko-opintojen koulutusaste: Tutkinnon suorittaneita yhteensä, Joista ei jatko-opiskelijoita, Joista jatko-opiskelijoita, 31 Lukiokoulutus, ..., 91 Koulutusaste tuntematon (17)
 • Jatko-opintojen koulutusala: Tutkinnon suorittaneita yhteensä, Joista ei jatko-opiskelijoita, Joista jatko-opiskelijoita, 00 Yleissivistävä koulutus, ..., 99 Muut tai tuntemattomat koulutusalat run (15)

YLI1D18. Yliopistotutkinnon 2014-2018 suorittaneiden työllisten toimiala vuonna 2018

 • Oppilaitos: Koko maa yhteensä, Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, ..., Åbo Akademi (15)
 • Suoritusvuosi: 2014 - 2018 yhteensä, 2014, 2015, 2016, ..., 2018 (6)
 • Koulutusaste: Koulutusaste yhteensä, 63 Alempi korkeakoulututkinto, 72 Ylempi korkeakoulututkinto, 73 Lääkärien erikoistumiskoulutus, ..., 82 Tohtorintutkinto (6)
 • Koulutus- ja opintoala: Tutkinnot yhteensä, 01 Kasvatusalat, 011 Kasvatusalat, 02 Humanistiset ja taidealat, ..., 101 Henkilökohtaiset palvelut (34)
 • Toimiala: Toimialat yhteensä, A Maatalous, metsätalous ja kalatalous, B Kaivostoiminta ja louhinta, C Teollisuus, ..., X Toimiala tuntematon (23)

YLI2D18. Yliopistotutkinnon 2014-2018 suorittaneiden työllisten työnantajasektori vuonna 2018

 • Oppilaitos: Koko maa yhteensä, Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, ..., Åbo Akademi (15)
 • Suoritusvuosi: 2014 - 2018 yhteensä, 2014, 2015, 2016, ..., 2018 (6)
 • Koulutusaste: Koulutusaste yhteensä, 63 Alempi korkeakoulututkinto, 72 Ylempi korkeakoulututkinto, 73 Lääkärien erikoistumiskoulutus, ..., 82 Tohtorintutkinto (6)
 • Tutkinto: Tutkinnot yhteensä, 01 Kasvatusalat, 612101 Kasvatust. kand. (alempi), lastentarhanopettaja, 612102 Kasvatust. kand. (alempi), luokanopettaja (ei opettajankelpoisuutta), ..., 885301 Fil. toht., liikuntatiede (446)
 • Työnantajasektori: Työlliset yhteensä, PALKANSAAJAT YHTEENSÄ, Yritykset, Valt.hall., sos.turv.rahastot (1311,1314), ..., YRITTÄJÄT (9)

YLI3D18. Yliopistotutkinnon 2014-2018 suorittaneiden työllistyminen työnantajan henkilöstömäärän, toimialan ja työnantajasektorin mukaan vuonna 2018

 • Oppilaitos: Koko maa yhteensä, Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, ..., Åbo Akademi (15)
 • Suoritusvuosi: 2014 - 2018 yhteensä, 2014, 2015, 2016, ..., 2018 (6)
 • Koulutusaste: Koulutusaste yhteensä, 63 Alempi korkeakoulututkinto, 72 Ylempi korkeakoulututkinto, 73 Lääkärien erikoistumiskoulutus, ..., 82 Tohtorintutkinto (6)
 • Koulutus- ja opintoala: Tutkinnot yhteensä, 01 Kasvatusalat, 011 Kasvatusalat, 02 Humanistiset ja taidealat, ..., 101 Henkilökohtaiset palvelut (34)
 • Työnantajasektori: Työlliset yhteensä, PALKANSAAJAT YHTEENSÄ, Yritykset, Valt.hall., sos.turv.rahastot (1311,1314), ..., YRITTÄJÄT (9)
 • Työnantajan henkilöstömäärä: Yhteensä, Alle 5, 5-9, 10-19, ..., Tuntematon (11)
 • Toimiala: Toimialat yhteensä, A Maatalous, metsätalous ja kalatalous, B Kaivostoiminta ja louhinta, C Teollisuus, ..., X Toimiala tuntematon (23)

YLI1E18. Yliopistotutkinnon 2014-2017 suorittaneiden mediaaniansiot (palkat + yrittäjätulot) tutkinnoittain 2018 (Huom! Taulukon lukuja ei voi summata mediaanimuuttujan vuoksi.)

 • Oppilaitos: Koko maa yhteensä, Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, ..., Åbo Akademi (15)
 • Suoritusvuosi: 2014 - 2017 yhteensä, 2014, 2015, 2016, 2017 (5)
 • Koulutusaste: Koulutusaste yhteensä, 63 Alempi korkeakoulututkinto, 72 Ylempi korkeakoulututkinto, 73 Lääkärien erikoistumiskoulutus, ..., 82 Tohtorintutkinto (6)
 • Tutkinto: Tutkinnot yhteensä, 01 Kasvatusalat, 612101 Kasvatust. kand. (alempi), lastentarhanopettaja, 612102 Kasvatust. kand. (alempi), luokanopettaja (ei opettajankelpoisuutta), ..., 885301 Fil. toht., liikuntatiede (446)
 • Työnantajasektori: Työlliset yhteensä, PALKANSAAJAT YHTEENSÄ, Yritykset, Valt.hall., sos.turv.rahastot (1311,1314), ..., YRITTÄJÄT (9)
 • Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
 • Ansiotulot: Henkilöitä, Mediaanitulo, (2)

YLI2E18. Yliopistotutkinnon 2014-2017 suorittaneiden mediaaniansiot (palkat + yrittäjätulot) tutkinnoittain 2018 (Huom! Taulukon lukuja ei voi summata mediaanimuuttujan vuoksi.)

 • Oppilaitos: Koko maa yhteensä, Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, ..., Åbo Akademi (15)
 • Suoritusvuosi: 2014 - 2017 yhteensä, 2014, 2015, 2016, 2017 (5)
 • Koulutusaste: Koulutusaste yhteensä, 63 Alempi korkeakoulututkinto, 72 Ylempi korkeakoulututkinto, 73 Lääkärien erikoistumiskoulutus, ..., 82 Tohtorintutkinto (6)
 • Tutkinto: Tutkinnot yhteensä, 01 Kasvatusalat, 612101 Kasvatust. kand. (alempi), lastentarhanopettaja, 612102 Kasvatust. kand. (alempi), luokanopettaja (ei opettajankelpoisuutta), ..., 885301 Fil. toht., liikuntatiede (446)
 • Toimiala: Toimialat yhteensä, A Maatalous, metsätalous ja kalatalous, B Kaivostoiminta ja louhinta, C Teollisuus, ..., X Toimiala tuntematon (23)
 • Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
 • Ansiotulot: Henkilöitä, Mediaanitulo, (2)

YLI3E18. Yliopistotutkinnon 2014-2017 suorittaneiden mediaaniansiot (palkat + yrittäjätulot) tutkinnoittain 2018 (Huom! Taulukon lukuja ei voi summata mediaanimuuttujan vuoksi.)

 • Oppilaitos: Koko maa yhteensä, Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, ..., Åbo Akademi (15)
 • Suoritusvuosi: 2014 - 2017 yhteensä, 2014, 2015, 2016, 2017 (5)
 • Koulutusaste: Koulutusaste yhteensä, 63 Alempi korkeakoulututkinto, 72 Ylempi korkeakoulututkinto, 73 Lääkärien erikoistumiskoulutus, ..., 82 Tohtorintutkinto (6)
 • Tutkinto: Tutkinnot yhteensä, 01 Kasvatusalat, 612101 Kasvatust. kand. (alempi), lastentarhanopettaja, 612102 Kasvatust. kand. (alempi), luokanopettaja (ei opettajankelpoisuutta), ..., 885301 Fil. toht., liikuntatiede (438)
 • Työllistymismaakunta: Koko maa yhteensä, 01 Uusimaa, 02 Varsinais-Suomi, 04 Satakunta, ..., 21 Ahvenanmaa (20)
 • Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
 • Ansiotulot: Henkilöitä, Mediaanitulo, (2)

YLI1F18. Yliopistotutkinnon 2014-2018 suorittaneiden työllistymisalue vuonna 2018

 • Oppilaitos: Koko maa yhteensä, Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, ..., Åbo Akademi (15)
 • Suoritusvuosi: 2014 - 2018 yhteensä, 2014, 2015, 2016, ..., 2018 (6)
 • Koulutusaste: Koulutusaste yhteensä, 63 Alempi korkeakoulututkinto, 72 Ylempi korkeakoulututkinto, 73 Lääkärien erikoistumiskoulutus, ..., 82 Tohtorintutkinto (6)
 • Koulutus- ja opintoala: Tutkinnot yhteensä, 01 Kasvatusalat, 011 Kasvatusalat, 02 Humanistiset ja taidealat, ..., 101 Henkilökohtaiset palvelut (34)
 • Työllistymisalue: Koko maa yhteensä, 01 Uusimaa, 011 Helsingin seutukunta, 014 Raaseporin seutukunta, ..., 213 Ålands skärgårds ekon. reg. (90)

 

YLI2F18e. Yliopistotutkinnon 2014-2018 suorittaneiden asuinmaakunta vuonna 2018

 • Oppilaitos: Koko maa yhteensä, Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, ..., Åbo Akademi (15)
 • Koulutusaste: Koulutusaste yhteensä, 63 Alempi korkeakoulututkinto, 72 Ylempi korkeakoulututkinto, 73 Lääkärien erikoistumiskoulutus, ..., 82 Tohtorintutkinto (6)
 • Tutkinto: Tutkinnot yhteensä, 01 Kasvatusalat, 612101 Kasvatust. kand. (alempi), lastentarhanopettaja, 612102 Kasvatust. kand. (alempi), luokanopettaja (ei opettajankelpoisuutta), ..., 885301 Fil. toht., liikuntatiede (458)
 • Suoritusvuosi: 2014 - 2018 yhteensä, 2014, 2015, 2016, ..., 2018 (6)
 • Asuinmaakunta: Maassa asuvat yhteensä, 01 Uusimaa, 02 Varsinais-Suomi, 04 Satakunta, ..., 21 Ahvenanmaa (20)

 

YLI3F18e. Yliopistotutkinnon 2014-2018 suorittaneiden asuinalue vuonna 2018

 • Oppilaitos: Koko maa yhteensä, Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, ..., Åbo Akademi (15)
 • Koulutusaste: Koulutusaste yhteensä, 63 Alempi korkeakoulututkinto, 72 Ylempi korkeakoulututkinto, 73 Lääkärien erikoistumiskoulutus, ..., 82 Tohtorintutkinto (6)
 • Koulutus- ja opintoala: Tutkinnot yhteensä, 01 Kasvatusalat, 011 Kasvatusalat, 02 Humanistiset ja taidealat, ..., 101 Henkilökohtaiset palvelut (34)
 • Suoritusvuosi: 2014 - 2018 yhteensä, 2014, 2015, 2016, ..., 2018 (6)
 • Asuinseutukunta: Maassa asuvat yhteensä, 01 Uusimaa, 011 Helsingin seutukunta, 014 Raaseporin seutukunta, ..., 213 Ålands skärgårds ekon. reg. (90)