Paavo – statistik efter postnummerområde

Tjänsten Paavo innehåller uppgifter efter postnummerområde om boendestruktur, utbildning, inkomster, boende, arbetsplatser, hushållens livsskede och invånarnas huvudsakliga verksamhet.

Du kan använda materialet t.ex. vid beslutsfattande och planering eller bekanta dig med ditt eget bostadsområde. Paavo erbjuder information bl.a. för lokalisering av handelsplatser, planering av marknadsföring, forskning samt för regionala utredningar och planer.

Paavo uppdateras årligen i januari med de senaste uppgifterna.

Databasen Paavo

Statistikmaterialet i Paavo finns i tabellformat i PxWeb-tjänsten.

Kart- och statistikmaterial i Paavo

Uppgifterna i Paavo kan också laddas ned i geodataformat (Esri Shapefile, MapInfo) och som dBase-filer. Materialet i Paavo produceras i koordinatsystemet ETRS89-TM35FIN. Materialen kan hämtas via Statistikcentralens gränssnitt för geografisk information.

Gå till gränssnittstjänsterna i Paavo

Användarvillkor för Paavo

I tjänsten Paavo tillämpas de allmänna användningsvillkoren för Statistikcentralens öppna data.

Liknande material

Bekanta dig också med Rutdatabasen (avgiftsbelagd produkt), där motsvarande datainnehåll finns tillgängligt per kartruta.