Yritysten tekemät investoinnit laskussa vuoden 2023 kolmannella vuosineljänneksellä

Tilastokeskuksen kokeellisen tilaston mukaan yritysten tekemät investoinnit laskivat vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä 7,6 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna. Tätä ennen investoinnit kasvoivat 35,2 prosenttia vuoden 2023 toisella vuosineljänneksellä ja 9,9 prosenttia vuoden 2023 ensimmäisellä vuosineljänneksellä vuodentakaiseen verrattuna.

Kuvio 1. Yritysten investointien vuosimuutos vuosineljänneksittäin 2022 Q3 – 2023 Q3, %

Yritysten investointien vuosimuutos vuosineljänneksittäin 2022 Q3 – 2023 Q3: yritysten tekemät investoinnit laskivat vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä 7,6 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna.

Vuoden 2023 kolmannella vuosineljänneksellä investoinnit kasvoivat eniten toimialalla metsäteollisuus (16-17), 43,3 prosenttia vuoden 2022 kolmanteen vuosineljännekseen verrattuna. Investoinnit kasvoivat merkittävästi myös toimialalla teollisuus (C), 14,6 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna.

Investoinnit laskivat eniten toimialoilla sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta (D), 34,2 prosenttia, kuljetus ja varastointi (H), 17,2 prosenttia, sähkö- ja elektroniikkateollisuus (26-27), 16,4 prosenttia, rakentaminen (F), 14,8 prosenttia, kemianteollisuus (19-22), 10,4 prosenttia ja muut palvelut (H-N, S pl. K), 10,3 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna.

Kuvio 2. Investointien vuosimuutokset toimialoittain, 3. neljännes 2023, %

 Investointien vuosimuutokset toimialoittain. Tärkeimmät muutokset on esitetty edellisessä kappaleessa.

Yritysten investoinnit -tilastossa on mukana Tilastokeskuksen sektoriluokitus 2012 mukaan yrityssektorille kuuluvat yritykset toimialoilta B-N, S pl. K. Investointitietoja kerätään Tilastokeskuksen käyttöomaisuustiedustelulla. Käyttöomaisuustiedustelun ulkopuolisten yritysten investointitiedot estimoidaan.

Tilastoa tulkittaessa on muistettava, että voimakkaat heilahtelut ovat neljännesvuosittaisille investointitiedoille tyypillisiä. Edellisten neljännesten investointiluvut voivat myös muuttua esimerkiksi aineiston kertymisen ja yritysten ilmoittamien tietojen muutosten vuoksi.

Lisätietoja tilastosta on nähtävissä tilaston kotisivulla.

Lisätietoja: Toni Kellinsalmi 029 551 3801, myynti.teollisuus@stat.fi
Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja

Taulukot