Julkaistu: 2.12.2021

Yritysten tekemät investoinnit kasvoivat vuoden 2021 kolmannella vuosineljänneksellä

Tilastokeskuksen kokeellisen tilaston mukaan yritysten tekemät investoinnit kasvoivat vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä 7,0 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna. Tätä ennen investoinnit kasvoivat 16,0 prosenttia vuoden toisella vuosineljänneksellä ja 1,6 prosenttia vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Kuvio 1. Yritysten investointien vuosimuutos vuosineljänneksittäin 2020 Q3 – 2021 Q3, %

Kolmannella vuosineljänneksellä investoinnit kasvoivat eniten toimialalla vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (E), 33,0 prosenttia vuoden 2020 kolmanteen vuosineljännekseen verrattuna. Investoinnit kasvoivat vahvasti myös kemianteollisuudessa (19-22), 28,8 prosenttia, sähkö-, kaasu- ja lämpöhuollossa, jäähdytysliiketoiminnassa (D), 22,5 prosenttia ja kaivostoiminnassa ja louhinnassa (B), 13,7 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna. Investoinnit laskivat eniten sähkö- ja elektroniikkateollisuuden (26-27) toimialalla, jossa laskua oli 25,3 prosenttia vuodentakaisesta neljänneksestä. Investoinnit laskivat myös muun muassa metalliteollisuuden (24-30) toimialalla, 12,1 prosenttia, sekä informaation ja viestinnän (J) toimialalla, 10,2 prosenttia.

Kuvio 2. Investointien vuosimuutokset toimialoittain, 3. neljännes 2021, %

Yritysten investoinnit -tilastossa on mukana Tilastokeskuksen sektoriluokitus 2012 mukaan yrityssektorille kuuluvat yritykset toimialoilta B-N, S pl. K. Investointitietoja kerätään Tilastokeskuksen käyttöomaisuustiedustelulla. Käyttöomaisuustiedustelun ulkopuolisten yritysten investointitiedot estimoidaan.

Tilastoa tulkittaessa on muistettava, että voimakkaat heilahtelut ovat neljännesvuosittaisille investointitiedoille tyypillisiä. Edellisten neljännesten investointiluvut voivat myös muuttua esimerkiksi aineiston kertymisen ja yritysten ilmoittamien tietojen muutosten vuoksi.

Lisätietoja tilastosta on nähtävissä tilaston kotisivulla..

Lisätietoja: Lauri Pullinen 029 551 3043, myynti.teollisuus@stat.fi
Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja

Taulukot