Julkaistu: 15.6.2023

Vuokramökkiyöpymisiä 2 prosenttia edellisvuotta enemmän vuoden 2023 tammi-huhtikuussa

Vuonna 2023 tammi-huhtikuun yöpymisten kokonaismäärä kasvoi noin 30 000 yöpymisellä eli noin 2 % edellisvuoteen verrattuna. Kotimaisten yöpymisten määrä laski noin 36 000 yöpymisellä 3 %. Ulkomaisten yöpymisten määrä kasvoi 65 000 yöpymisellä eli noin 55 % vuoden 2022 tammi-huhtikuusta.

 

 Kuvio 1. Kotimaisten ja ulkomaisten yöpymisten määrä tammi-huhtikuu 2022 ja 2023

Viivakuvio kotimaisten ja ulkomaisten vuokramökkiyöpymisten määrästä tammi-huhtikuussa vuosina 2022 ja 2023. Kotimaisten yöpymisten määrä oli tammi-huhtikuussa 2023 lähes samalla tasolla kuin edellisvuonna. Ulkomaisten yöpymisten määrä kasvoi edellisvuodesta.

 

Suurimmilla kotimaisilla vuokramökkien kauppapaikoilla ja välityssivustoilla oli vuoden 2023 huhtikuussa tarjolla 11 342 vuokramökkiä ja vuokrattavaa loma-asuntoa. Lapissa vuokramökkejä oli tarjolla 3 629, mikä vastaa lähes kolmannesta Manner-Suomen vuokramökeistä.

Kuvio 2. Vuokramökkien lukumäärä huhtikuussa 2023

Vaakapylväskuvio vuokramökkien lukumäärästä. Vuokramökkejä oli tarjolla selkeästi eniten Lapissa, toiseksi eniten Pohjois-Pohjanmaalla ja kolmanneksi eniten Pohjois-Savossa.

Vuoden 2023 tammi-helmikuussa mökkivuorokauden keskihinnat olivat matalampia kuin vuotta aiemmin, mutta maalis-huhtikuussa keskihinnat olivat vuoden 2022 tasoa korkeammalla. Vuoden 2023 tammi-huhtikuussa vuokramökkien keskihinnat olivat korkeimmat maaliskuussa, jolloin keskimääräinen mökkivuorokausi maksoi 166 euroa. Alhaisimmillaan keskihinta oli tammikuussa, jolloin mökkivuorokauden keskihinta oli 124 euroa.

Kuvio 3. Mökkivuorokauden keskihinnat tammi-huhtikuu 2022 ja 2023

Pylväskuvio mökkivuorokauden keskihinnoista tammi-huhtikuussa vuosina 2022 ja 2023. Keskihinnat olivat vuoden 2023 tammi-helmikuussa matalammat kuin vuonna 2022 ja maalis-huhtikuussa korkeammat kuin vuotta aiemmin.

Lisätietoja: Heidi Pukkila p. 029 551 3478, Ossi Nurmi p. 029 551 2984

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Taulukot