Julkaistu: 8.2.2024

Palkka- ja palkkiotulojen mediaani 3 215 euroa joulukuussa 2023

Tilastokeskuksen kokeellisen Tulorekisterin palkat ja palkkiot -tilaston mukaan joulukuussa 2023 palkka- ja palkkiotulojen mediaani oli 3 215 euroa. Alin neljännes palkka- ja palkkiotuloja saaneista sai 2 196 euroa tai vähemmän. Ylin neljännes palkka- ja palkkiotuloja saaneista sai 4 542 euroa tai enemmän.

Mediaani tarkoittaa järjestetyn ryhmän keskimmäistä havaintoa. Puolet tarkastelun kohteena olevasta ryhmästä ansaitsee mediaania enemmän ja puolet mediaania vähemmän.

Kuvio 1. Palkka- ja palkkiotulojen mediaani kuukausittain 2021–2023

Pylväskuvio palkka- ja palkkiotulojen mediaanista kuukausittain vuosina 2021-2023. Kuukausittaiset mediaani havainnot ovat jatkuvasti kasvaneet verrattuna vuoden takaiseen. Joulukuussa 2023 mediaani oli 3 215 euroa ja vuosi aikaisemmin se oli 3 132 euroa kuussa.

Palkka- ja palkkiotulojen mediaani on suurimmillaan kesä- ja heinäkuun aikana. Tämä johtuu pääosin siitä, että lomarahat maksetaan tyypillisesti näinä kuukausina. Kesäkuussa 2023 mediaani kasvoi poikkeuksellisen paljon. Tämä johtuu siitä, että tänä vuonna maksettavat poikkeuksellisen suuret sopimuskorotukset tulivat maksuun monella sopimusalalla kesäkuussa. Lisäksi tänä vuonna laajasti maksettavat kertaerät ajoittuivat monella sopimusalalla kesäkuulle.

Palkkatulonsaajien palkkojen ja palkkioiden mediaani oli 3 280 euroa joulukuussa 2023, mikä oli 2,6 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Samana aikana palkkatulonsaajien määrä laski 0,4 %. Miesten mediaanitulo nousi 2,3 % 3 722 euroon ja naisten nousi 3,8 % 2 980 euroon joulukuussa 2023 vuoden takaiseen verrattuna. Samana aikana miespalkkatulonsaajien määrä väheni 1,3 % ja naispalkkatulonsaajien määrä nousi 0,6 %.

Tulorekisterin palkat ja palkkiot -tilastossa oli joulukuussa noin 2 499 000 tulonsaajaa, jotka saivat palkka- tai palkkiotuloja. Näistä palkkatulonsaajia oli 2 299 000, palkkiotulonsaajia 103 400 sekä yrittäjiä tai maatalousyrittäjiä 96 500. Palkkiotulonsaajaksi on luokiteltu tulonsaajat, jotka ovat saaneet pelkästään palkkiotuloja ja yrittäjiksi tai maatalousyrittäjiksi tulonsaajat, joiden palkka- ja palkkiotuloista yli puolet ovat YEL:in tai MYEL:in alaisia.

Lisätietoja: yliaktuaarit Olli Ruuska 029 551 3274 ja Harri Nummila 029 551 3235

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Taulukot