Julkaistu: 12.11.2020

Vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen markkinointiajat pisimmät Satakunnassa ja Etelä-Savossa

Korjaus 20.11.2020: Julkistustekstiä tarkennettu poistamalla ylimääräinen lause.

Oikotien ilmoitusaineistoon perustuvan kokeellisen tilaston mukaan vanhan kerros- ja rivitaloasunnon keskimääräinen markkinointiaika oli myytävissä asunnoissa syyskuussa Helsingissä 45 päivää. Turussa ja Espoossa markkinointiaika oli keskimäärin hieman yli 50 päivää. Vantaalla ja Tampereella markkinointiaika oli noin 60 päivää. Suurimmista kaupungeista ja maakuntakeskuksista markkinointiajat olivat pisimmät Porissa ja Hämeenlinnassa. Markkinointiajat on laskettu tilastokuukauden aikana poistuneista asuntoilmoituksista.

Maakunnittain tarkasteltuna markkinointiajat olivat pisimmät Satakunnassa ja Etelä-Savossa. Markkinointiajat olivat lyhimmät Uudellamaalla.

Kuvio 1. Vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen markkinointiajat myynti-ilmoituksissa, päivää

Yli vuoden ajan myynnissä olleiden kerros- ja rivitaloasuntojen osuus kaikista myynnissä olevista asunnoista oli syyskuussa suurin Kotkassa (29 %). Toiseksi suurin osuus oli Rovaniemellä (25 %). Maakunnista yli vuoden ajan myynnissä olleiden osuudet olivat suurimmat Etelä-Savossa, Pohjois-Karjalassa ja Kymenlaaksossa. Pääkaupunkiseudulla osuus oli 2,8 prosenttia.

Myynti-ilmoitusten määrä oli syyskuussa koko maassa 51 339. Määrä on hieman pienempi kuin elokuussa. Uudiskohteiden (pois lukien uudet omakotitalot ja paritalot) osuus myynti-ilmoituksista oli noin 30 prosenttia.

Kuvio 2. Myynti-ilmoitusten määrät talotyypeittäin tammi-syyskuussa 2020

Uusia myynti-ilmoituksia tuli syyskuussa 17 prosenttia enemmän kuin elokuussa.

Kuvio 3. Tulleiden ja poistuneiden myynti-ilmoitusten määrät verkkopalvelussa tammi-syyskuussa 2020

Kuvio 4. Myynti-ilmoitusten määrät suurimmissa kaupungeissa tammi-syyskuussa 2020

Vuokrailmoitusten määrä kasvoi alkuvuonna pääkaupunkiseudulla

Vuokra-asuntoja oli tarjolla verkkopalvelussa syyskuussa 28 471, mikä on samaa tasoa kuin elokuussa. Vuokrailmoitusten määrä on ollut kasvussa alkuvuoden ajan pääkaupunkiseudulla.

Kuvio 5. Vuokrailmoitusten määrät kerrostaloasunnoissa suurimmissa kaupungeissa tammi-syyskuussa 2020

Syyskuussa vuokra-asuntojen markkinointiajat olivat lyhyimmät Turussa, Lappeenrannassa ja Tampereella ja pisimmät Raumalla ja Porvoossa.

Kuvio 6. Kerrostaloasuntojen markkinointiajat vuokrailmoituksissa, päivää

Tiedot perustuvat Oikotien verkkopalvelun myynti- ja vuokrailmoituksiin tammi-syyskuulta 2020. Tietojen laskennassa mukana ovat sekä kiinteistönvälittäjien että yksityisten ilmoittajien tiedot. Markkinointiaikojen vertailuun on valittu tiedotteessa ne alueet, joilla on ollut yli 100 poistunutta ilmoitusta tarkastelukuukauden aikana.

Lisätietoja: yliaktuaari Elina Vuorio, yliaktuaari Elina Peltoniemi
Osastopäällikkö: Hannele Orjala

Taulukot