Ämnen
Hälsa och social trygghetFöretag

Privat social service

Finlands officiella statistik (FOS)
Institutet för hälsa och välfärd samlar årligen in uppgifter från privata producenter av social service om deras verksamhet och personal. Adresserna till enheterna fås från länsstyrelsernas tillståndsoch anmälningsregister över de privata producenterna av social service.

Producent:

Institutet för hälsa och välfärd