Ämnen
Utbildning och forskningArbete, löner och utkomst

Placering efter utbildning

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över placering efter utbildning beskriver hur de utexaminerade blivit sysselsatta och hur de fått studieplats för fortsatta studier samt visar den regionala placeringen en viss tid efter utexamineringen. Statistiken sammanställs genom att flera registeruppgifter sammanslås. Uppgifterna offentliggörs en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Databastabeller

Publikationer

Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik förbättrades sysselsättningen bland nyutexaminerade med yrkesinriktad grundexamen år 2021. Av dem var 68 procent sysselsatta året efter utexamineringen. Lättast att få arbete hade de som avlagt examen inom hälsovård och välfärd.

Läs mer

meddelande | Placering efter utbildning 2021

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Anna Loukkola
överaktuarie
029 551 3678

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna