Utbildning och forskning

Nyckeltal

FoU-utgifternas förhållandet tilll BNP, %

2,95%
2022
Forskning och utveckling
Uppdaterad: 2023-10-27

Publikationer