Ämnen
FöretagPriser och konsumtion

Omsättningen inom handeln ökade i juni 2022

Statistik:
Referensperiod:
2022, juni
Publicerad:
Nästa offentliggörande:
Typ av publikation:
meddelande

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade den arbetsdagskorrigerade omsättningen inom hela handeln i juni 2022 med 9,8 procent från året innan. Den arbetsdagskorrigerade försäljningsvolymen inom hela handeln, där inverkan av prisförändringar har eliminerats, minskade med 7,0 procent.

Huvudpunkter

  • Den arbetsdagskorrigerade omsättningen inom hela handeln fortsatte att öka i juni.
  • Prisökningen minskade försäljningsvolymen jämfört med för ett år sedan.

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
29.07.2022

Månads- och årsförändring av omsättningen i näringsgrenar inom handel, %

29.07.2022

Månads- och årsförändring av försäljningsvolym i näringsgrenar inom handel, %

Databastabeller

Databastabeller som hör till denna publikation

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  • Näringsgren
  • Variabel
Uppdaterad:

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Valtteri Pinkkilä
överaktuarie
029 551 3471
Ansvarig avdelningschef