Ämnen
Företag

Industriproduktionen ökade i juni 2022 både från föregående månad och från året innan

Statistik:
Referensperiod:
2022, juni
Publicerad:
Nästa offentliggörande:
Typ av publikation:
meddelande

Den säsongrensade industriproduktionen (TOL BCD) ökade i juni med 1,3 procent från föregående månad. Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen för industrin med 8,9 procent i juni 2022 jämfört med juni 2021.

Huvudpunkter

  • Den arbetsdagskorrigerade produktionen för industrin ökade med 8,9 % i juni 2022 jämfört med året innan.
  • Den kemiska industrin ökade mest både från året innan och från föregående månad.

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
10.08.2022

Volymindex för industriproduktionen, näringsgrenens andel av hela industrin (BCD), icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring 6/2022

Databastabeller

Databastabeller som hör till denna publikation

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  • Näringsgren (TOL 2008)
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  • Revidering
  • Näringsgren (TOL 2008)
Uppdaterad:

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Maarit Mäkelä
överaktuarie
029 551 3324
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef