Yrkesklassificeringen 1987

239 Övriga inom yrkesgrupp 23

Sökord

  • avbetalningsförhandlare
  • exekutionstjänsteman
  • inkasserare
  • inkasseringskonsult
  • kontotjänstföreståndare
  • kontotjänsttjänsteman
  • kreditkonsult
  • kreditutredare
  • kreditövervakare
  • pantlånekontorstjänsteman

...