Yrkesklassificeringen 1987

2113 Ekonomi- och förvaltningsdirektörer (företag)

Sökord

 • administrativ direktör (företag)
 • administrativ tjänsteman (sjukhus)
 • ar-chef (företag)
 • avdelningschef (ekon.adm. arbete vid företag)
 • avdelningsdirektör (ekon.adm. arbete vid företag)
 • bokföringschef (företag)
 • budgetchef (företag)
 • chef för administrativ avdelning (företag)
 • chef för förvaltningsbyrå (företag)
 • chef för restaurangväsendet
 • controller (företag)
 • ekonomichef (företag)
 • ekonomidirektör (företag)
 • faktureringschef (företag)
 • finansieringsdirektör
 • förvaltningschef (företag)
 • förvaltningsdirektör (företag)
 • inkasseringschef
 • kamrer (föret.adm.forskn.arb. och redovisning)
 • kassachef (företag)
 • kommersiell direktör
 • kostnadsberäkningschef (företag)
 • kreditchef
 • mässdirektör
 • redovisningschef (företag)
 • redovisningsdirektör (företag)
 • sektionschef (företagsadministration)

...