Yrkesklassificeringen 1987

2112 Tekniska ledare (företag)

Sökord

 • arbetschef (företag)
 • arbetsstudiechef (företag)
 • avdelningschef (för.tekn.arb.)
 • avdelningsdirektör (för.tekn.arb)
 • byråchef (för.tekn.arb.)
 • distriktsingenjör (off. affärsverk)
 • laboratoriedirektör (företag)
 • lokalchef (för.tekn.arb.)
 • metodforskningsdirektör (företag)
 • produktionschef (företag)
 • produktionsdirektör (företag)
 • produktionsteknisk direktör
 • produktionsteknisk sektionschef (företag)
 • produktplaneringschef (företag)
 • produktutvecklingschef (företag)
 • produktutvecklingsdirektör (företag)
 • sektionschef (för.tekn.arb.)
 • speditionschef
 • speditionsdirektör
 • teknisk direktör (företag)
 • trafikdirektör (trafikverk)
 • utvecklingschef (företag)

...