Yrkesklassificeringen 1987

2012 Beredande och föredragande högre tjänstemän inom statsförvaltning

Sökord

 • administrativ attache (statsförv.)
 • administrativ utrikessekreterare (statsförv.)
 • anstaltsinspektör (statsförv.)
 • arbetskraftsassistent (statsförv.)
 • assessor (statsförv.)
 • attache
 • attache (utrikesförv.)
 • avdelningschef (länsstyrelse)
 • bankinspektör (statsförv.)
 • beskattningssekreterare (statsförv.)
 • biltrafikinspektör (statsförv.)
 • biträdande byråchef (statsförv.)
 • biträdande distriktschef (statsförv.)
 • biträdande lotsfördelningschef
 • biträdande polisinspektör (statsförv.)
 • biträdande sekreterare (universitet, högskola)
 • biträdande sjöfartsinspektör (statsförv.)
 • bostadssekreterare (statsförv.)
 • budgetsekreterare (statsförv.)
 • byrådirektör (statsförv.)
 • byråförman (statsförv.)
 • byråinspektör (statsförv.)
 • charge d'affaires (statsförv.)
 • chef (polisväsen)
 • direktör för arbetskraftsbyrå
 • distriktsinspektör (statsförv.)
 • ekonomi- och planeringssekreterare (statsförv.)
 • ekonomichef (t.ex. skola)
 • ekonomiinspektör (statsförv.)
 • ekonomisekreterare (statsförv.)
 • finanssekreterare (statsförv.)
 • fångkolonichef (statsförv.)
 • fångvårdsinspektör (statsförv.)
 • fångvårdssekreterare (statsförv.)
 • fängelsedirektör (statsförv.)
 • föredragande (statsförv.)
 • föredragningssekreterare (statsförv.)
 • företagsombudsman (statsförv.)
 • försäkringsinspektör (statsförv.)
 • försäkringssekreterare (statsförv.)
 • förvaltningschef (statsförv.)
 • förvaltningsinspektör (statsförv.)
 • förvaltningsplanerare (statsförv.)
 • generalsekreterare (statsförv.)
 • handelsattache (statsförv.)
 • handelssekreterare (statsförv.)
 • häradsskrivare (statsförv.)
 • industrisekreterare (statsförv.)
 • inspektör (statsförv.)
 • inspektör för skolväsendet (statsförv.)
 • kansliföreståndare (statsförv.)
 • kanslinotarie (statsförv.)
 • konsumentombudsman (statsförv.)
 • konsumentrådgivare (statsförv.)
 • kontorschef (statsförv.)
 • lagstiftningssekreterare (statsförv.)
 • landssekreterare
 • lantbruksundervisningsinspektör
 • lantbruksöverinspektör
 • lotsfördelningschef
 • länsskatteinspektör
 • organisationschef (statsförv.)
 • planerare (statsförv.)
 • planerings- och byggnadsinspektör (länsstyr.)
 • planeringssekreterare (statsförv.)
 • rationaliseringsman inom förvaltning (statsförv.)
 • redovisningssekreterare (länsstyrelse)
 • regeringssekreterare (statsförv.)
 • regionchef (statsförv.)
 • räddningsinspektör (statsförv.)
 • sekreterare för bostadsärenden (statsförv.)
 • sekreterare för internationella ärenden (statsförv.)
 • sekreterare för konsumentupplysningsnämnden (statsförv.)
 • sektionschef (statsförv.)
 • sjukförsäkringsbyråchef
 • sjöfartsinspektör (statsförv.)
 • sjöfartsöverinspektör (statsförv.)
 • skogshushållningsrevisor (statsförv.)
 • socialchef (statsförv.)
 • specialattache (statsförv.)
 • statsbrandinspektör
 • statsrevisor
 • trafikinspektör (statsförv.)
 • tulldirektör (statsförv.)
 • tullsekreterare (statsförv.)
 • universitetsnotarie
 • universitetssekreterare
 • utbildningsinspektör (statsförv.)
 • utlänningskurator (statsförv.)
 • utrikessekreterare
 • utvecklingssamarbetsattache (statsförv.)
 • utvecklingssamarbetssekreterare (statsförv.)
 • veterinärinspektör (statsförv.)
 • yngre förvaltningssekreterare (statsförv.)
 • yngre landssekreterare
 • yngre regeringssekreterare (statsförv.)
 • yrkesutbildningsinspektör (statsförv.)
 • äldre budgetsekreterare (statsförv.)
 • äldre finanssekreterare (statsförv.)
 • äldre inspektör (statsförv.)
 • äldre landssekreterare (länsstyrelse)
 • äldre regeringssekreterare (statsförv.)
 • ämbetsmannapraktikant (utrikesförv.)
 • överingenjör (statsförv.)
 • överinspektör (statsförv.)
 • överinspektör för befolkningsskydd
 • överinspektör för kriminalvård (statsförv.)
 • överkamrer (statsförv.)
 • övervakningsinspektör (statsförv.)

...