Yrkesklassificeringen 1987

1812 Ungdoms- och nykterhetsarbetare

Sökord

  • instruktör för nykterhetsväsendet
  • instruktör för ungdomsverksamhet
  • ledare vid ungdomsklubb
  • nykterhetssekreterare
  • sekreterare för ungdomsärenden
  • ungdomsarbetsinstruktör
  • ungdomsledare
  • ungdomssekreterare
  • värd för ungdomsgård

...