Yrkesklassificeringen 1987

152 Socialarbetare, socialkontrollörer

Sökord

 • ansvarig socialarbetare
 • ansvarig socialkontrollör
 • barnatillsyningsman
 • barnavårdsinspektör
 • barnavårdskontrollör
 • barnskyddsinspektör
 • barnskyddskontrollör
 • biträdande barnatillsyningsman
 • daghemsinspektör
 • dagvårdsinspektör
 • familjedagvårdsledare
 • familjedagvårdsövervakare
 • familjevårdsinspektör
 • familjevårdsledare
 • handikappvårdare
 • handikappvårdskontrollör
 • handläggare av underhållsbidragsärenden
 • hemvårdsövervakare (vårdbyrå)
 • inspektör för alkoholist- och lösdrivarvård
 • inspektör för anstaltsvård
 • invalidvårdare
 • invalidvårdskontrollör
 • kontrollör för vården av utvecklingsstörda
 • ledande barnskyddskontrollör
 • ledande familjedagvårdsinstruktör
 • ledande hemvårdare
 • ledande socialarbetare
 • ledande socialkontrollör
 • ledande ungdomsvårdare
 • ledande vårdinspektör
 • läropliktsövervakare
 • mb-kontrollör
 • mb-vårdare
 • mbl-kontrollör
 • ombudsman för skyddat arbete
 • pedagogisk handledare
 • pedagogisk ledare för specialomsorgsdistrikt
 • samhällsarbetare
 • socialarbetare
 • socialarbetare inom vården av rusmedelsmissbrukare
 • socialdirektör för specialomsorgsdistrikt
 • socialfunktionär
 • socialinspektör
 • socialkontrollör
 • socialplanerare
 • socialsekreterare
 • socialsekreterare-barnatillsyningsman
 • socialvårdare
 • socialvårdsinspektör
 • underhållsskyddsinspektör
 • ungdomsvårdare
 • ungdomsvårdskontrollör
 • vårdinspektör (socialvård)
 • vårdsekreterare (socialvård)
 • åldringsvårdare
 • äldre socialarbetare

...