Yrkesklassificeringen 1987

091 Samhällsforskare och -planerare

Sökord

 • aktuarie
 • arbetsstudieman (samhällsvetensk.)
 • biträdande forskare (samhällsvetensk.)
 • ekonometriker
 • ekonomiplanerare
 • ekonomisk forskare
 • ekonomist
 • finansieringsplanerare
 • forskare (samhälls-)
 • forskare (trafikskyddet)
 • forskare vid ämbetsverk (t.ex. stadsstyr.)
 • forskarprofessor (samhällsvetensk.)
 • forskningsassistent (samhällsvetensk.)
 • forskningssekreterare (samhälls-)
 • fältforskare (trafikskyddet)
 • företagsforskare
 • företagskonsult
 • försäkringsmatematiker
 • matematiker
 • planerare (samhälls-)
 • planerare (trafikskyddet)
 • planeringsassistent (samhälls-)
 • planeringssekreterare (samhälls-)
 • regionplaneforskare
 • regionplanerare
 • samhällsplanerare
 • skolplanerare
 • sociolog (forskningsarbete)
 • specialforskare (samhällsvetensk.)
 • statistiker
 • statistikplanerare
 • yngre forskare (samhällsvetensk.)
 • äldre forskare (samhällsvetensk.)
 • överaktuarie

...