Yrkesklassificeringen 1987

0791 Galleriägare m.fl. konstförmedlare

Sökord

  • arrangör av konstförsäljningsutställning
  • biografägare
  • filmklubbsledare
  • galleriinnehavare
  • intendent (orkester)
  • konstgalleriinnehavare
  • konstombudsman
  • ledare för filmverksamhet
  • programbyråföreståndare

...